По-велик от всичко – Рейнхард Бонке

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА от Райнхард Бонке
Нашите мечти, както и детската невинност, са много крехки в своята същност - красиви са на вид, но лесно могат да бъдат разбити. Но Бог е по-велик от мечтите, по-силен от страха и по-голям от очакванията ни. Книгата "По-велик от всичко" ни представя драматични реални истории, които изграждат вярата. Истории за обикновени хора от целия свят. Хора като вас, с които Бог е извършил необикновени дела, въпреки разбитите им мечти, провала и слабостите им. Благодатта Му е дар! Ще се развълнувате! Ще се вдъхновите! Ще получите насърчение да вършите още по-велики дела за Бога!

Съдържание


НАПРЕД КЪМ КНИГАТА