СЪЖИВЛЕНИЕ НА ХЕБРИДСКИТЕ ОСТРОВИ
Дидахе или учението на дванадесетте апостоли
Практикуване на Божието присъствие
Петдесятното движение
Откритията на Люси
Книга на Енох
Езавел
Достоверността на Новозаветните документи
Втора книга на Адам и Ева
Първа книга на Адам и Ева