Най-щастливите хора

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА Събитията, отразени в тази книга, са действителни случаи, обхващащи един период от около 100 години до наши дни.   Редактор: Благовест Белев, превод: Мария Христова, предпечатна подготовка: Димитричка Матеева, тираж: 5000, издава: „Мисия за християнска просвета в България”, 8600 Ямбол, ул. Чумерна 6, тел. 046 37385, факс 046 23226, първо издание: Май 1993 г. НАПРЕД КЪМ КНИГАТА