Книга на Енох

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

ЕТИОПСКА ВЕРСИЯ

(Тук е използван превод на оригиналната версия на Книгата  на Енох по изданието на Dillman, A. Das Buch, Henoch  ubersetzt und erklart. Leipzig, 1853.) НАПРЕД КЪМ КНИГАТА