Един час с Бога

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Как да прекараме един час в молитва

 

Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете,

защото това е Божията воля за вас в Христос… (І Солунци 5:17-18).

„Книга на Лий е разпалваща искра за растежа на църквите и оказва огромно влияние върху молитвения живот на хиляди християни.”

Yoido Full Gospel Church bulletin, Seul, Korea

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА