Дидахе или учението на дванадесетте апостоли

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Учението на Господа (предложено) на народите чрез дванадесетте апостоли.

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА