Джони

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Джони Ериксън

За слава на Господа Исуса Христа... и с посвещение и обич на мама... чрез която Той особено е проявил Своята благост и любов. Благодарение на нейното търпеливо и разбиращо сърце аз придобих много повече от обикновената сила. 1977 г. НАПРЕД КЪМ КНИГАТА