Джери Савел

Джери Савел е забележителен автор, евангелизатор и библейски учител. Джери проповядва безкомпромисното слово на Бог със сила, власт и любов. Неговата непосредственост и живи примери ясно представят абсолютната власт на Божието Слово.

На двадесетгодишна възраст, както гледал изцелителното служение на Орал Робъртс по телевизията, Бог проговорил в сърцето му, като го призовал в служение. Няколко години по-късно, на 11 февруари, 1969 година, Джери приел Исус Христос като Господ и Спасител.

От този момент той е бил под светлината на Божието призвание за своя живот. Преди да навлезе в собственото си служение, Джери е бил свързан със служението на Кенет Копланд и с неговата евангелизаторска мисия.

Полето на служение на Джери Савел се простира по целите Съединени Щати, Канада, Африка, Австралия и други части на света.

Помазанието на Бога върху живота на Джери е много силно и хората масово се освобождават чрез проповядваното от него Божие Слово.

Утвърденото Сърце

Ако Сатана не може да ограби твоята радост

www.jerrysavelle.org

www.amazon.com/Jerry-Savelle

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Savelle

English

Jerry Savelle Books

Как да бъдеш новороден
Изцеляване на болните