Демос Шикарян – калифорнийски млекар, който е основател на Интернационалното Общение на бизнесмените, вярващи в Пълното Евангелие.

Чрез телевизия и радио, чрез въздушни операции на Благата вест и чрез 1700 отдела в целия свят, Общението достига до повече от милиард души всяка година, за да промени живота им чрез вестта за Христовата любов.

Най-щастливите хора