Ако животните можеха да говорят

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА НАПРЕД КЪМ КНИГАТА